Zápis do MŠ Masarykova a MŠ Žopy

     

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽOPÍCH

 

ZVE RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁČKŮ NA ZÁPIS DO TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

KDY: 2.5.2017 od 9.00 do 11.30 hod.

         3.5.2017 od 14.00 do 16.30 hod.

KDE: MŠ Holešov, Masarykova ulice

PROČ: Protože s námi si budete hrát celý rok.

A nejen to, budeme pozorovat život na čapím hnízdě.

VÍCE INFORMACÍ: www.ms-masarykova.cz      

 

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE:

Mateřská škola na Masarykově ulici v Holešově je dvoutřídní škola umístěná ve starší vile s velkou přilehlou školní zahradou a možností vycházek do zámeckého i Amerického parku. Součástí školy – odloučeným pracovištěm je mateřská škola v Žopích, budova stojí na okraji obce v blízkosti lesa s možností krásných vycházek do přírody.

Vzdělávací nabídka školy: MŠ je osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí. K realizaci vzdělávacího programu v MŠ máme vytvořeno téma s názvem  „Hrajeme si celý rok“.

Nabízíme pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.Tematické části jsou dětem blízké, jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních i společenských situací a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte.

V programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti zaměřené na rozvoj smyslu pro kamarádství a respektování společných pravidel. Pro starší děti v odpoledních hodinách probíhají tyto aktivity: Veselé pískání, Hrajeme si s anglickými slovíčky,Individuální logopedická péče, Keramika, Předškolaček – příprava předškolních dětí na vstup do základní školy. Dopoledne návštěvy v solné jeskyni jako prevence respiračního onemocnění. Škola usiluje o vytváření tradic, které rozvíjí a posilují vzájemné vztahy v MŠ i vztah MŠ a širší veřejnosti. K nejoblíbenějším patří akce s rodiči dětí – zahradní slavnosti, Jablíčkové týdny, Vánoce u stromečku, Pálení čarodějnic, oslava Dne Země, Rozloučení s předškoláky.

Zajímavostí jsou činností u interaktivní tabule. Děti ovládají pouhým dotykem prstu či dlaně velkou interaktivní tabuli, rozvíjí tím schopnosti formou hry, rozvíjí dovednosti důležité pro vstup do školy. Díky tabuli mateřská škola může obohatit již zavedený program zaměřený na logopedickou prevenci: ,,Kamaráde, pojď si hrát, jazýček procvičovat.“ Součástí našeho ŠVP je výuka anglického jazyka a tak si děti hrají na tabuli i v angličtině.

Přejeme si, aby naše škola i nadále udržovala a prohlubovala své vynikající renomé, spolupráci s odbornými pracovišti a komunikaci s rodiči dětí. I nadále chceme být vyhledávanou mateřskou školou s

mimořádně příznivým rodinným klimatem.

 

 

 

 

Schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 23.3.2017  15.00 hod. se koná schůzka rodičů s učitelkami prvních tříd 1.ZŠ a 2.ZŠ.Schůzka proběhne v MŠ Masarykova/platí pro rodiče předškoláků obou mateřských škol/.

Podzim v mateřské škole

Začalo podzimu vladaření,20151106_104524
mateřská škola měla své tvoření.
Přišly děti , rodiče,
je to zdejší tradice.

Ručičky všech pracovaly,
děti se z toho radovaly.
Tvořily se krásné dýně,
na pomoc přišla teta, tchýně.

Dýňoví skřítci zdobí nám zahradu,
všem, kdo jde kolem, zlepšují náladu.
MŠ Masarykova se z výtvorů raduje,
všem zúčastněným za pomoc děkuje.20151022_105645

Aby toho nebylo málo,
ještě něco se ve školce událo.
U interaktivní tabule proběhla ukázková hodina,
řepu pomohla vytáhnout celá rodina.

 

      Autor:   Veronika Valchařová / budoucí paní učitelka u nás na praxi/

Cesta za pokladem

Na konci září jsme  využili  hry MKS Holešov Quest. Cesta za pokladem holešovskými památkami, formou zveršovaného popisu, je tím nejlepším, jak v dětech upevňovat vztah k Holešovu a k památkám našeho města vůbec. Již druhým rokem jsme se s dětmi vydali plnit tajenku, otevřít poklad se správným heslem a to je  ta největší odměna na závěr cesty. Fotografie cesty po památkách Holešova najdete zde.

20150924_10514820150924_101235

Informace pro rodiče

Prosíme všechny rodiče aby při přivádění a vyzvedávání dětí nepouštěli do prostor MŠ neznámé osoby a chránili tak bezpečnost svých dětí.